Travertin

Karbonatna sedimentna stena koju odlikuje oštro naglašena trakasta građa i značajna šupljikavost. Boja varira od bele, srebrno sive, do žute, crvene i tamno braon. Lako se obrađuje i odlično glača. Koristi se u enterijeru ali i eksterijeru ukoliko to dozvoljavaju klimatski uslovi.

Travertino Romano
Travertino multicolor
Travertino tabacco
Travertino rosso